שיר לקורא

"את שראיתי, הרגשתי, חוויתי

את שסיפרו לי

את שסיפרתי

את הכול לקחתי

ובערימות של מילים אל תוך שיר יצקתי

לפעמים התמרדתי לפעמים הסברתי

לפעמים ביקשתי, התחננתי

אל האל זעקתי

גם שאלתי

והכל, את הכול בתוך שיר יצקתי

אל מול הקורא הגשתי

קח, תשתה אמרתי..