נשים אמיצות/ מיכל סלוצקר עמרן

אישה הודו

נשים אמיצות לא חייבות להיראות.
נשים הן אמיצות, גם אם הן מסתתרות מאחורי מטפחת של ראש.
נשים אמיצות, גם אם הן עטופות בחיג'אב וחל עליהן איסור
להראות את פניהן בצאתן.
נשים אמיצות גם אם הן קטנות, רזות, שמנות, בגדלים שונים ובמגוון צבעים.
נשים אמיצות גם אם אין בידן כסף לשרוד.
נשים אמיצות הן אלו שבוכות בסתר ומתפללות.
נשים אמיצות הן אלו, שיודעות איך לעקוף חוקים, שנכתבו בידי חזקים.
נשים אמיצות יוצרות בתוך חדר או מאחורי וילון,
בשדות, בשוק ובדרך הארוכה אל באר המים שבפאתי הכפר.
נשים אמיצות לא פוחדות, הפחד הוא בן-בריתן.
הן רוקמות מזימות בחדרי חדרים,
הן ממתינות בשקט לרגע המתאים.
אומדות מצבים , משוות , לומדות , עורכות ניסוי ולומדות מטעיה,
ובהגיע יום הדין, יוצאות במלוא כוחן והדרן אל רחובות חשוכים,
ביניהן, מוכות ומבוזות, אבל נשים אמיצות.
הן תצעקנה בחוצות ותישאנה את קולן,
מישהו וודאי ישמע אותן.
אללה, האלוהים, הוא אותו אחד לכולם,
ירחם עליהן ויציל אותן מגורלן.
הן מאמינות שמגיע להן
גם אם
זה יעלה להן במותן.