כוונה סמויה ונשים

"פלורנטינו אריסה היה שוכח תמיד בזמן שלא היה צריך לשכוח, שהנשים נותנות את דעתן על הכוונה הסמויה של השאלה יותר מעל השאלה עצמה". גבריאל גרסיה -מתוך "אהבה בימי כולרה